ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าศรีภูมิ ม.8 สายที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง