ชื่อเรื่อง : จ้างทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงข้อมูลหลักฐานในพื้นที่ขออนุญาตและพื้นที่ของเขตป่าไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง