ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง (รถพ่วงข้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง