ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายเคลือบสารทีมีฟอส ๑% จำนวน ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง