ชื่อเรื่อง : จ้างดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ แบบชุดโคมไฟโซล่าเซล โดยติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 จำนวน 20 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง