ชื่อเรื่อง : ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการสำคัญประกอบการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง พ.ศ.2493 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th หรือตาม QR Code แนบท้าย ภายใน 18 พฤศจิกายน 2565

ชื่อไฟล์ : KyavS4fThu13313.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้