เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 49
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของเทศบาลตำบลเวียงต้า พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า grade
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ผลรวมผลคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า ตามประกาศคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรื่องผลการนับ คะแนนเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ผลรวมผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า (เขต1) ตามประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เรื่องผลการนับคะแนนเลือกตั้ง grade
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ตารางแสดงวงเงิน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนอกสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง พร.ถ.19-003 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ตำบลเวียงต้า กว้าง 6 ม. ยาว 3,805 ม. พื้นที่ 22,830 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านสันติสุข หมู่ที่9 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 150 เมตร ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 15/07/2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ต้า บ้านแสนทอง บริเวณบ้านนายเจริญ ขันมะณี ขนาดสูง 2.50 เมตร ยาว 37.0 เมตร หนา 0.25 เมตร บ้านแสนทอง ม.10 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำดิบ จากถนนน้ำริน-บ้านแป้น ถึงบ้านนายตุ้ม แก้วราช ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม.บ้านน้ำดิบ ม.4 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายนาบาง บ้านแสนทอง ม.10 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 347.00 ลบ.ม. 20/01/2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 11/08/2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านม่อน ม.3 24/09/2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านม่อน ม.3 24/09/2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 8/10/2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการซื้อวัสดุซ่อมแซมฝายน้ำล้นแม่ทาม สันฝายกว้าง 6.00 เมตร ขนาดสันฝายยาว 50.00 เมตร สูง 2.00 เมตร บ้านแสนทองหมู่ที่ 10 โดยใช้เครื่องจักรกลของ อบจ. 16/01/2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 grade
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ส่วนที่1 , ส่วนที่ 2, ส่วนที่ 3)
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]  
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 grade
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
folder ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร