เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
image ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
แจ้งปัญหาเมืองผ่าน line @traffyfondue ทางเลือกใหม่กับแอปพลิเคชั่นสำหรับแจ้งและติดตามปัญหาเพื่อประชาชน [5 กรกฎาคม 2566]
อัตราค่าปรับและเงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 [3 กรกฎาคม 2566]
สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด [26 พฤษภาคม 2566]
สายด่วน 1374 กอ.รมน.รับแจ้งเหตุความมั่นคง [24 เมษายน 2566]
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [2 มีนาคม 2566]
กำหนดการชำระภาษี ปี 2566 [2 มีนาคม 2566]
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [2 มีนาคม 2566]
1 1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ)