เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมสืบสานงานประเพณีสลากภัตวัดต้าม่อน [24 พฤศจิกายน 2565]
การออกบริการ ซอยผม – ดัดผม (ฟรี) ของวิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ [23 พฤศจิกายน 2565]
มาเรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยของเรากันเถอะ [22 พฤศจิกายน 2565]
อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และผู้นำชุมชน [21 พฤศจิกายน 2565]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ให้ใช้คู่มือการขอใช้รถส่วนกลาง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุขหมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview3