เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
image ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ
ขอเชฺิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
กำหนดการชำระภาษี ปี 2566
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
สัมมนาโครงการพัฒนาแกนนำชุมชนสร้างตำบลสุจริตด้วยจิตพอเพียง [21 มีนาคม 2566]
ขอเชฺิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [21 มีนาคม 2566]
ประชุมหารือการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว [14 มีนาคม 2566]
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการเป็นผู้สื่อความหมายและนักเล่าเรื่องเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน [14 มีนาคม 2566]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุขหมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp