เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 664
folder สัญญาจ้าง
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแลลมีฝาปิดจากบ้านนายประชัน วงค์เยอ ถึงบ้านนายถนอม พงค์ไพร หมู่ที่ 2 21/09/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแลลมีฝาผิด จากบ้านนายฉลอง จัตสาร ถึงหัวสะพานข้ามห้วยแม่ต้า 21/09/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file สัญญาจ้างประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อพร้อมกระบะและหลังคาโดยสาร ด้วยวิะีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/08/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำทิ่งคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านน้ำดิบสายที่ 2 จากนานายพงศกร ติใจ ถึงนานางวิไลวรรณ เมือกเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาดหมู่เน่าจากนานายสมศักดิ์ วิฑูร ถึง นานายสนิท สุขหลอ หมู่ที่ 7 18/05/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยวิธี e-bidding 14/04/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลายหมู่ 6 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผาลายหมู่ 6 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหมู่ 3 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิหมู่ 8 สายที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าศรีภูมิหมู่ 8 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหมู่ 3 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file สัญญาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในพื้นที่ตำบลเวียงต้า จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/9/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 2 หมู่ที่ 6 27/08/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 3 หมู่ที่ 6 27/082562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 4 หมู่ที่ 6 27/08/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50 |
insert_drive_file สัญญาจ้างปรับปรุงศาลาฌาปนสถานประจำหมู่บ้าน บ้านหัวฝายหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57 |
insert_drive_file สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาฌาปนสถานบ้านแสนทองหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาประจำหมู่บ้านบริเวณบ้านใหม่วังเย็นบ้านม่อน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร