เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder สัญญาจ้าง
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่า หมูที่ 2 สายที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file สัญญาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าศรีภูมิหมู่ที่ 8 สาย2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file สัญญาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเหล่าศรีภูมิหมู่ที่ 8 สาย1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file สัญญาจ้างขุดเจาะบ่อบาลน้ำลึก บ้านแหลง หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file สัญญาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาลาย ม.6 สายที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 123
insert_drive_file สัญญาจ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาลาย ม.6 สายที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนทอง ม.10 สายที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุกพื้นที่หมูที่ 7 และ 9 จากห้วยขวาใต้ถึงหนองตอแม่แป้น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file สัญญาจ้างโครงการปรับรุงซ่อมแซมถนนเดิมมด้วยหินคลุกบ้านหัวฝายหมูที่ 7 จากอ่างแม่แหลงน้อย ถึงสวนนายเรืองฤทธิ์ สุริยะแก้ว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสสายทาง พร.ถ19-003 บ้านสันติสุขหมูที่ 9 ตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file สัญญาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file สัญญาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกบ้านแป้น หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม่อนกองซาง บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 128
insert_drive_file สัญญาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล สายเพิง บ้านแหลง หมูที่ 5 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแลลมีฝาผิด จากบ้านนายฉลอง จัตสาร ถึงหัวสะพานข้ามห้วยแม่ต้า 21/09/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแลลมีฝาปิดจากบ้านนายประชัน วงค์เยอ ถึงบ้านนายถนอม พงค์ไพร หมู่ที่ 2 21/09/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file สัญญาจ้างประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร (ดีเซล) ชนิด 6 ล้อพร้อมกระบะและหลังคาโดยสาร ด้วยวิะีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/08/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำทิ่งคอนกรีตเสริมเหล้กบ้านน้ำดิบสายที่ 2 จากนานายพงศกร ติใจ ถึงนานางวิไลวรรณ เมือกเต็ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตาดหมู่เน่าจากนานายสมศักดิ์ วิฑูร ถึง นานายสนิท สุขหลอ หมู่ที่ 7 18/05/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่อนหมู่ 3 สายที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/04/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3