เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลเวียงต้า (พ.ศ. 2566 – 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (ขยายกรอบเวลาถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
description แผนปฎิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กระทรวงมหาดไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159
insert_drive_file แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 172
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1