messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้าตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรียนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ให้ใช้คู่มือการขอใช้รถส่วนกลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ และวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ขายพัสดุของทางราชการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้า ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 13/01/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง บัญชีรายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้าตามพระราชัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 13/01/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 09/11/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 22/10/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็ลภาษีในปี พ.ศ.2563 01/09/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง บัญชีรายงานที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้าตามพระราชัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 25/06/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตเทศบาลตำบลเวียงต้า ตามพระราชบัญญัติภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 01/06/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 22/10/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการ ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2562 1/02/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 28/11/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 2/11/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการ ยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2561 15/01/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1