เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 121
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนแรก) 27/4/2564
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ 2563 (รอบเดือน ต.ค.62 - มี.ค.63) 17/6/2563
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27/12/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส1
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส1
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร