เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
find_in_page รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินประจำงวดปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงธานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file งบแสดงฐานะการเงิน ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27/12/2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167
insert_drive_file รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1