messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศง 2566 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งหอถังสูง บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนกันยายน พ.ศง2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านเหล่า หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่ 1 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ 2 บ้านม่อนหมูที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสธารณะ แบบชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ โดยติดตั้งภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 จำนวน 20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินลุกสายนาปง บ้านแสนทองหมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแป้น หมู่ที่ 1 จากโรงเรียนบ้านแป้น (รัฐราษฎร์วิทยา) ถึงสวนนายสมจิตร์ กาแว่น poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับหารคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2565 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรใาสที่ 2 เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมสาที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 163
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม่อนกองซาง บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเพิง บ้านแหลง หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179
1 - 20 (ทั้งหมด 39 รายการ) 1 2