เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 631
folder ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านแหลง หมู่ที่5
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่อนกองซาง หมูที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านเหล่าศรีภูมิ หมุ่ที 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านแป้น หมู่ที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรือง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรงจการจ้างตามโครงการก่อนสร้างห้องน้ำลานกีฬา เทศบาลตำบลเวียงต้า 28/04/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาบตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างหนังป้องกันตลิ่งลำห้วย แม่ต้า บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10 16/03/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4 08/03/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 สายที่ 1 23/02/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วันเวลา ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ช่วงที่ 1 บ้านเหล่า หมุ่ที่ 2 23/02/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายแม่แจม บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4 28/01/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเดิมด้วยหินคลุก สายนาบ่าง บ้านแสนทอง หมู่ที่ 10 28/01/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนก วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยป่าบงเหนือ หมู่ที่ 5 18/01/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งลำห้วยแม่ต้า บ้านแหลง หมู่ที่ 5 28/12/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรือง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 จากบ้านประเมศว์ คำอู ถึงบ้านนายสองเมือง วงค์แก้ว 17/11/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรือง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านเหล่าศรีภูมิ หมู่ที่ 8 จากบ้านนางแฝง ผัดหล้า ถึงบ้านนายป้อ แสนเขียว 17/11/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้างตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 22/10/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด บ้านเหล่า หมู่ที่ 2 22/10/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างพื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ โรงสูบน้ำบ้านน้ำดิน หมู่ที่ 4 15/10/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำทิ้งคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 4 08/10/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
1 - 20 (ทั้งหมด 65 รายการ) 1 2 3 4
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร