เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 18
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
insert_drive_file วัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 (โครงการรัฐเกษตรพอเพียง)
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file วัฒนธรรมองค์กรประจำปี 2563
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ข้อบังคับเทศบาลตำบลเวียงต้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลเวียงต้า
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร