messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder การบริหารจัดการเกี่ยวกับพัสดุและทรัพย์สิน
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมสภาพโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1