messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
date_range แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 225
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 223
รายงานการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 239
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 209
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1