messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder การบริหารงานทั่วไป
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการบริการประชาชน ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
ผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 10/9/2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173
ข้อบังคับเทศบาลตำบลเวียงต้า ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
ประกาศกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแพร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1