เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
folder รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189
insert_drive_file บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่าง เทศบาล ตำบลเวียงต้า กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริตองค์การ บริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่าง เทศบาลตำบลเวียงต้า กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน-แผนป้องกันการทุจริตฯ-ปี-2562-รอบเดือนตุลาคม-2561-เดือนมีนาคม-2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน-แผนป้องกันการทุจริตฯ ปี 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ระหว่าง นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า กับ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง จ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1