messager
 
เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เทศบัญญัติเทศบาลต้าบลเวียงต้า เรื่อง การติตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงต้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1