เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
งานนมัสการและสรงน้ำพระธาตุต้าเวียง ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 6 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเวียงต้า นำโดย นายประภาส โพธิตา นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารประกอบด้วย นายนิคม อินทรโกศล รองนายกเทศมนตรี นายสมนึก เขียวปิง รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง นำขบวนแห่น้ำขมิ้นส้มป่อยร่วมงานนมัสการไหว้สาสรงน้ำพระธาตุต้าเวียง ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน ขบวนแห่น้ำขมิ้นส้มป่อยจะมีขบวนของผู้นำชุมชนและประชาชน ทั้ง 10 หมู่บ้านร่วมงาน การจัดงานจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เหนือ (6 เป็ง) วัดต้าเวียงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่มีพระธาตุต้าเวียงเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลเวียงต้า ทุกปีจะมีงานไหว้สาหรือนมัสการพระธาตุขึ้น ในปีนี้มีการจัดงานระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 ณ วัดต้าเวียงต้า ตำบลเวียงต้า
ผู้โพส : admin