เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานผลกิจกรรม การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเวียงต้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [29 เมษายน 2566]
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงต้า ได้จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้า ซึ่งประกอบด้วยนายเอกลักษณ์ อินกัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลง เป็นประธานกรรมการ... [7 ธันวาคม 2564]
วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเวียงต้า ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงต้า ซึ่งประกอบด้วยนายอำพูน ทิคำ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล... [28 ตุลาคม 2564]
1 1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ)