เทศบาลตำบลเวียงต้า call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
เวียงต้า
อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงต้า เลขที่ 45 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54150 โทรศัพท์ 054 - 656 555 โทรสาร 054 - 656 599

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 620
check_circle แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ (สำนักปลัด)

แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดเทศบาล)

แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ (กองคลัง)

แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการ (กองช่าง)

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
นายอำพูน ทิคำ
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า
เบอร์โทร : 082-209-2354
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร